Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Clauzele generale ale contractelor comerciale internaționale

Conținutul contractului de comerț internațional este exprimat printr-o serie de clauze clasificate în clauze generale și clauze specifice, caracteristice fiecărui contract în funcție de scopul și particularitățile lui.
Care sunt clauzele generale pe care trebuie să le conțină orice contract de comerț internațional?

Conținutul contractului de comerț internațional este exprimat printr-o serie de clauze clasificate în clauze generale și clauze specifice, caracteristice fiecărui contract în funcție de scopul și particularitățile lui.

Clauzele generale necesare pentru orice fel de contract de comerț internațional sunt:

  • Clauza privind părțile contractante – reprezintă condiția de validitate a actului juridic respectiv;
  • Clauze referitoare la obiectul contractului – dacă documentul are ca obiect vânzarea de bunuri, este absolut necesară precizarea în conținutul lui elemente suficiente pentru identificarea şi determinarea bunurilor respective;
  • Clauzele referitoare la cantitate – în conținutul contractelor de comerț internaţional ce au ca obiect vânzarea de bunuri, trebuie să fie specificat în cel puțin o clauză, cantitatea bunurilor şi unitatea de măsura în baza căreia sunt făcute;
  • Clauze referitoare la calitate – în conținutul contractului de comerț internaţional sunt necesare clauze referitoare la calitatea mărfii şi la modurile de determinarea a acelei calități;
  • Clauze ce vizează ambalarea şi marcajul – aceste clauze trebuie să conțină descrierea ambalajului, dacă acesta trece în proprietatea cumpărătorului, caz în care se va specifica preţul acestuia sau dacă rămâne proprietatea vânzătorului, caz în care se va specifica termenul de returnare a acestuia.
  • Clauze prin care se stabilesc obligaţia de livrare a mărfii şi termenele de livrare – predarea mărfii către cumpărător fiind principala obligaţie a vânzătorului, este necesar ca în contract să se precizeze clauze precise cu privire la executarea acestei obligaţii
  • Clauze cu privire la expediţia, transportul şi asigurarea mărfii în timpul transportului.
  • Clauze referitoare la preţ.

Așadar, clauzele enumerate mai sus sunt clauze ce nu trebuie să lipsească dintr-un astfel de contract, acestea fiind urmate de clauzele particulare stabilite pentru fiecare contract încheiat, în parte.