Distribuirea dividendelor catre asociati si modul in care se realizeaza aceasta operatiune – anual sau trimestrial

La infiintarea unei societati comerciale, una dintre primele intrebari care se pune este legata de latura practica a lucrurilor : CAND si CUM se va putea beneficia de avantajele ce decurg din calitatea de asociat?

Distribuirea dividendelor catre asociati si modul in care se realizeaza aceasta operatiune – anual sau trimestrial

La infiintarea unei societati comerciale, una dintre primele intrebari care se pune este legata de latura practica a lucrurilor : CAND si CUM se va putea beneficia de avantajele ce decurg din calitatea de asociat?
Pana la data de 15 iulie 2018, societățile NU puteau sa distribuie dividende către asociați decât anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar societățile nu puteau încălca aceasta obligație, întrucât fapta era considerata infracțiune. Astfel, asociații nu se puteau folosi de roadele muncii lor decât in anul următor derulării activității comerciale.

Incepand cu intrarea in vigoare a Legii nr. 163 /2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilității nr. 82/1991, pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și pentru modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, aceasta a adus schimbări importante cu privire la distribuirea de dividende, schimbari care trebuie luate in considerare daca ne aflam in calitatea de asociat.

In conformitate cu intrarea in vigoare a noii legi, începând cu data de 15 iulie 2018, societățile comerciale înființate in Romania in baza Legii nr.31/1990 au posibilitatea sa distribuie in avans ( trimestrial ) dividende către asociați .
Ceea ce este important insa de reținut, este faptul ca distribuirea trimestriala de dividende către asociați este opționala , in cursul unui exercițiu financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate din anii anteriori, ținând cont ca eventualele pierderi reportate din anii precedenți trebuie acoperite din profitul curent înainte de distribuirea acestuia către asociați.

In cazul in care societatea optează pentru distribuirea trimestriala, in avans, a dividendelor , către asociați,  trebuie sa se îndeplinească următoarele obligații legale :

1) Societatea in cauza va fi nevoita sa întocmească situații financiare interimare ( bilanț contabil) si sa le înregistreze la organul fiscal
2) Prin intermediul administratorului, societatea va trebui de asemenea sa facă regularizarea sumelor repartizate in cursul exercițiului financiar, după închiderea acestuia.

 Insa ce trebuie sa extragem cu adevarat din informatiile care ni se pun la dispozitie ?
Cateva din concluziile care ne sunt la indemana si pe baza carora trebuie sa lucram mai departe ar fi:
• dividendele repartizate si plătite in plus, in cursul exercițiului financiar, trebuie restituite de asociați către societate, in termen de 60 de zile de la data aprobării situațiile financiare anuale;
• obligația de restituire revine atât asociaților care au încasat dividendele in avans , cat si administratorului societății care are obligația de a urmări respectarea prevederilor legale si de a lua masurile ce se impun.

Proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, dividendele se distribuie asociaților, opțional in mod trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale.
Deoarece nerespectarea prevederilor legale ce privesc distribuirea dividendelor va atrage dupa sine antrenarea raspunderii penale, este deoaebit de important sa va consultati cu un specialist inainte de a lua o decizie majora care ar putea sa afecteze interese societatii dumneavoastra.

Pentru acest scop, puteti apela cu incredere la cabinetul de avocatura Sauca and Partners – va suntem alaturi in luarea de decizii in acest domeniu si va oferim consultanta juridica pe tema distribuirii de dividende catre asociati de catre societatea dumneavoastra.

Leave a comment