Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Răspunderea solidara a asociaților si administratorilor pentru obligațiile fiscale

143_Răspunderea_solidara_a_asociaților_si_administratorilor_pentru_obligațiile_fiscale

De cele mai multe ori, întocmirea deciziei de impunere si a Raportului de inspecție fiscala ce au ca si obiect stabilirea obligațiilor de plata fata de bugetul de stat, presupune si atragerea răspunderii solidare a asociatului si/ sau a administratorului pentru neplata datoriilor fiscale sau pentru nedeclararea insolventei in termenul legal.

Ce înseamnă acest lucru?

Ca daca societatea trebuie sa plateasca 10.000 lei obligatii fiscale, datoria se muta pe asociat sau pe administrator.

Cum se muta datoria?

Se deschide dosar nou pe numele asociatului sau pe numele administratorului si se emite decizie de atragere a raspunderii solidare .

Apoi se deschide dosar de executare silita pe asociat/ administrator.

Decizia de atragere a raspunderii solidare se intemeiaza pe prevederile art. 25 alin. 2 lit. d din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: “administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale”.

In practica, organul fiscal nu dovedeste reaua-credinta a asociatului /administratorului atunci cand emite decizia de atragere a raspunderii solidare.

Pentru atragerea raspunderii solidare este necesară îndeplinirea unei premise obligatorii, și anume să fi existat o neachitare a obligațiilor la scadență de catre societate și totodată îndeplinirea cumulativă a două cerințe, și anume:
– administratorul/ asociatul să fi determinat prin conduita sa neachitarea acestor obligații la scadență;
– fapta de mai sus a fost săvârșită cu rea credință.

În practica judiciara s-a statuat că răspunderea solidară nu intervine de plano, în toate cazurile în care o societate are de plată o sumă de bani către bugetul de stat, ci trebuie să intervină doar atunci când se face dovada faptului că asociații/administratorii societăţii au determinat starea de insolvabilitate a societății, prin săvârșirea culpabilă a unor fapte în mod obiectiv.

Legiuitorul nu a reglementat o răspundere obiectivă a administratorului, în sensul că neachitarea obligațiilor societății atrage nemijlocit răspunderea sa solidară, ci a stipulat o cerință suplimentară ce vizează atitudinea subiectivă a administratorului/asociatului , răspunderea sa fiind consecința săvârșirii cu rea credință a unor fapte prin care a determinat neachitarea obligațiilor, fiind obligatoriu să existe indicii cu privire la o anumită conduită a administratorului /asociatului ce a avut ca scop sustragerea societății de la plata obligațiilor, fiind totodată de observat că reaua credință nu se prezumă.

Simpla împrejurare că debitele provin din perioada în care acesta a deținut calitatea de asociat şi administrator nu este suficientă pentru a se atrage răspunderea solidară în condițiile în care buna credință se prezumă, iar organele fiscale nu au dovedit prin probe certe faptul ca reclamantul a derulat cu rea-credință activităţi ce au condus la starea de insolvabilitate şi la neachitarea debitelor.

Instantele de judecata considera ca reaua credință ține de atitudinea subiectivă a unei persoane concrete, iar aceasta aceasta trebuie dovedită, în sensul că trebuie să rezulte din ansamblul probelor administrate în speța concretă că un anumit administrator/ asociat a acționat cu rea credință, din această perspectivă nefiind suficientă invocarea normelor legale generale care reglementează obligațiile administratorilor, deoarece în acest caz ar rezulta că simplul fapt că legea reglementează obligațiile administratorului corelat cu faptul neîndeplinirii acestora ar fundamenta in mod direct atragerea raspunderii solidare.

Daca primiti o notificare sa va prezentati la audiere la organul fiscal, este important sa va prezentati, sa cereti sa studiati dosarul, sa va aparati, sa cereti explicatii.

Prezenta dvs la audiere arata buna-credinta.

Dupa ce primiți decizia de atragere a răspunderii solidare, trebuie sa formulați contestație fiscala in termen de 45 zile de zile.

Contestatia fiscala nu oprește demersurile organului fiscal, urmand a se deschide un dosar de executare silita.

Executarea silita se oprește doar daca se obtine in instanta de judecata o sentință de suspendare a actului administrativ.

Echipa noastră este specializata in litigii fiscale si va sta la dispoziție pentru o consultație juridica sau pentru reprezentarea intereselor in fata instantei de judecata.

Related Posts