Scroll Top

Ce trebuie sa conțină Regulamentul intern?

Va vom prezenta punctual, ce elemente noi, trebuie sa fie incluse in Regulamentul intern ( Regulament de ordine interioara) pentru a respecta prevederile legale si pentru a fi pregătit in caz de control de la ITM.

1. Nu uitati ca trebuie inclusa noțiunea de hartuire!

„Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă”.

Nerespectarea acestei prevederi atrage, potrivit aceleiași legi, amenzi între 30.000 și 50.000 de lei.

Ce este hartuirea?

“Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în
legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele
forme:
a) conduită ostilă sau nedorită;
b) comentarii verbale;
c) acțiuni sau gesturi”.

Hărțuirea morală la locul de muncă este orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru.

In Regulamentul intern trebuie introduse sancțiuni disciplinare pentru cei care comit acte sau fapte de hartuire morală.

Related Posts