Scroll Top

Cum sa infiintez un PFA?

Cum sa înființez un PFA ?

Orice persoană care nu are cazier fiscal si are 18 ani poate să își înființeze un PFA.

Persoana fizica trebuie sa aibă un sediu profesional.

Persoana fizica trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și al protecției muncii.

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca persoana fizică să prezinte la Registrul Comertului documentele care îi atestă dreptul de a folosi imobilul unde are sediul profesional (contract de închiriere, contract de comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu, orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă).

De regula, activitatea economică a PFA-ului urmează să se desfășoare la sediul profesional.

Dacă sediul profesional se află într-un bloc de locuințe, atunci persoana fizica trebuie să aducă avizul asociației de proprietari sau de locatari. Cu ajutorul acestuia, regimul imobilului se schimbă din regim de locuință în imobil destinat activității economice.

Este important ca întâi să fie stabilit sediul profesional.

Apoi următorul pas este sa se obțină rezervarea de denumire de la Registrul Comerțului unde va avea sediul profesional.

Legea în vigoare prevede că firma se compune din numele întreg al titularului PFA-ului sau din numele și inițiala prenumelui, urmate de sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

Apoi se depune dosarul de înregistrare a PFA-ului la Registrul Comerțului.

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 1. cererea de înregistrare, în original;
 2. anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 3. declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste că se îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii (model 2);
 4. cartea de identitate sau pașaportul titularului (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 5. declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);
 6. documentul care atestă dreptul de a folosi sediul profesional și destinația specială a spațiului (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 7. specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate, în original; acesta se depune la oficiul registrului comerțului odată cu cererea de înregistrare SAU la un notar public

Pe lângă aceste documente care trebuie depuse obligatoriu, mai există o serie de acte care trebuie depuse doar dacă este cazul, precum:

 • avizul asociației de locatari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință
 • documentele care atestă pregătirea sau experiența profesională, în cazul acelor activități unde legislația în vigoare prevede așa ceva (fotocopii certificate olograf); aceste documente pot fi:
 • diploma;
 • certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
 • certificatul de competență profesională;
 • atestat de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele care au dobândit calificarea în străinătate;
 • orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.

Ulterior depunerii, in 3 zile lucrătoare, Registrul Comertului va elibera documentele necesare.

PFA-ul are nevoie de contabilitate cu respectarea prevederilor legale. Partenerii specializati in contabilitate va ajuta sa tineti contabilitatea conform prevederilor legale.

In cadrul cabinetului de avocatura SAUCA & PARTNERS se regaseste un avocat bun care sa raspunda cerintelor clientului in timp util, in conditii de confidentialitate, intr-o arie larga de servicii juridice.

Related Posts