Scroll Top

Deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de management

NEWS!

Î.C.C.J. confirmă printr-o decizie recentă deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de management şi suport prestate în cadrul unui grup de companii

De cele mai multe ori, inspectorii fiscali refuză a considera ca fiind deductibile cheltuielile cu serviciile achiziționate de societăți românești de la societăți din cadrul grupului, motivând că, în realitate, aceste servicii sunt în beneficiul grupului de societăți, iar nu doar în beneficiul societății românești.

Instanțele de judecată trebuie să aibă în vedere în asemenea litigii comlexitatea tranzacțiilor și necesitatea acestora.

Din practica organelor fiscale, se remarcă faptul că acestea întreprind controale mult mai frecvente societăților care fac parte dintr-un grup de companii, analizând diferite aspecte fiscale.

Căutați un avocat specializat în drept fiscal care să vă reprezinte interesele în fața A.N.A.F. și în fața instanțelor de judecată?

Avocații specializați în drept fiscal de la SAUCĂ & PARTNERS vă stau la dispoziție pentru a soluționa orice problemă.

Related Posts