Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Diurna acordată unui director pentru deplasari

101_Diurna_acordată_unui_director_pentru_deplasari

Discuțiile referitoare la natura fiscală a diurnei acordată salariaților detașați sau delegați sunt extrem de intese în rândul fiscaliștilor și juriștilor. Totuși, în ultima perioadă lucrurile au devenit cât de cât mai clare, grație unor puncte de vedere ale organelor fiscale, dar și ale unor soluții date de instanțele de judecată care au fost în favoarea contribuabililor (a se vedea articolul nostru precedent referitor la diurna acordată șoferilor https://sauca.ro/diurna-acordata-soferilor-nu-se-impoziteaza-practica-judiciara/).

Chiar dacă organele fiscale au început să aibă o practică cât de cât unitară în ceea ce privește diurna acordată salariaților, lucrurile nu sunt atât de clare în ceea ce privește acordarea diurnei persoanelor care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei societăți.

Conform art. 76 alin.(4), lit.j) din Codul Fiscal NU sunt impozabile următoarele venituri:

„indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. m), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii”.

Plafonul prevăzut la art. 76 alin. (2) lit. m) se referă la următoarele:

1. ÎN ȚARĂ, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

2. ÎN STRĂINĂTATE, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Dacă diurna zilnica este peste plafonul descris supra, partea care depășește plafonul este considerată că a obținut un venit pentru care se datorează impozit pe veniturile din salarii și se cuprinde în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii (CAS, CASS, etc.). Diurna și orice alte sume de aceeași natură trebuie să se încadreze în plafonul de 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituții publice pentru a nu se impozita, cu excepția cheltuielilor de transport și cazare. La sume de aceeași natură se poate încadra masa servită de director.

Ținând seama de cele enunțate, managerului/administratorului poate beneficia de următoarele:

  • fie de diurna si masa neimpozabile astfel încât cumulate cele doua sa se încadreze in limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituții publice;
  • fie doar de diurna neimpozabila in limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituții publice;
  • fie doar de masa neimpozabila in limita de de 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituții publice.

Aveți nevoie de un avocat specializat în dreptul fiscal care să vă ofere îndrumări în legătură cu redactarea contractelor de management, contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale? SAUCĂ & PARTNERS vă stau la dispoziție cu cele mai bune sfaturi juridice, având o vasta experiență in domeniul contenciosului administrativ fiscal.

Related Posts