19th Ave New York, NY 95822, USA

Detasarea transnationala: semnarea actului aditional la contractul de muncă

145_Detasarea_transnationala_semnarea_actului_aditional_la_contractul_de_muncă

Incheierea actului aditional la contractul individual de munca

Avand in vedere ca detasarea transnationala nu se poate dispune fara acordul prealabil al salariatului trimis sa lucreze in strainatate, este necesar ca intre angajatorul care ia masura detasarii transnationale si salariatul detasat ca se semneze un act aditional la contractul individual de munca.

Salariatul isi exprima acordul cu privire la prestarea unei munci in strainatate in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Actul adițional la contractul individual de munca trebuie sa contina, obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

  • locul de munca din străinătate unde este detasat
  • durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate. Este important sa fie o perioada cu caracter temporar si limitat.
  • elementele constitutive ale remuneratiei la care are dreptul salariatul in conformitate cu legislatia aplicabila in statul membru gazda, precum si nivelul acestora ( spor de noapte, spor de ore suplimentare, spor conditii periculoase de exemplu)
  • cuantumul total al remuneratiei acordate salariatului pe perioada detasarii transnationale cu evidentierea distincta a indemnizatiei de detasare, atunci cand aceasta este acordata ( salariu fix +indemnizatia de detasare)
  • moneda in care vor fi platite drepturile salariale si modalitatea de plata
  • prestatiile in bani si / sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate
  • cheltuielile efectiv generate de detasare, precum transportul, cazarea, masa si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei,
  • Link-ul catre site-ul oficial unic creat de statul membru gazda in conformitate cu art. 5, alin. 2 din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014

Detasarea transnationala presupune obtinerea Formularului A1.

Actul aditional presupune inregistrarea in Revisal.

Conform art. 3 alin. 2, lit. m din HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, angajatorii completeaza REVISAL cu urmatoarele date:

  • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati.

Inainte de a trimite un salariat in strainatate sa isi indeplineasca sarcinile de serviciu, luati legatura cu un avocat specializat de dreptul muncii si fiscalitate sa redacteze actul aditional.

Related Posts