Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Contestație la executare pentru prescripție

126_Contestație_la_executare_pentru_prescripție

În ceea ce privește demararea procedurii de executare silită, trebuie avut în vedere că aceasta se poate porni numai la cererea creditorului, care se depune la executorul judecătoresc, conform art. 664 din Codul de procedura civilă.

De asemenea, la rândul său executorul judecătoresc trebuie să solicite instanței încuviințarea executării silite, conform art. 666 din Codul de procedură civilă.

Este important de reținut faptul că DOAR o executare silită încuviințată de instanța de judecată va permite creditorului să ceară executorului judecătoresc să recurgă la toate modalitățile de executare, așa cum este prevăzut expres în art. 666 alin.4 din Codul de Procedură civilă.

În momentul în care se încuviințează executarea silită, instanța va verifica calitatea de creditor, titlu executoriu. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, instanța va respinge încuviințarea executării silite.

O întrebare controversată semnalează faptul dacă prin efectul cesiunii de creanță, transferul creanței implică și transmiterea valorii sale de titlu executoriu?

Astfel din punctul nostru de vedere, contractul de cesiune de creanță NU va constitui titlu executoriu, din simplu fapt că legea nu îi conferă caracterul de titlu executoriu. De aceea, pentru a putea începe, în condițiile legii procedura de executare silită, cesionarul trebuie să urmeze procedura de drept comun, în vederea obținerii unui titlu executoriu, prin care instanța de judecată să poată pronunța o hotărâre definitivă prin care să se constate existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a cesionarului fața de debitorul cedat.

Prin dispozițiile imperative ale art. 1391 din Codul civil putem concluziona faptul ca nu este suficientă o simplă tradițiune a titlului executoriu realizată între cedent și cesionar, pentru ca cesionarul să dobândească calitatea de creditor al debitorului cedat și nici doar înscrierea a creanței în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) .

O alta întrebare controversată este daca notificarea cesiunii de creanță întrerupe prescripția?

Nu, întrucât nu ne găsim intr-unul din cazurile exprese prevăzute de art.709 din Codul de procedura civila.

In cadrul echipei SAUCA&PARTNERS, exista un avocat specializat în acest domeniu cu peste 15 ani experiență, care vă poate îndruma și ajuta în orice problemă ivită în acest sens.

Related Posts